Windykacja telefoniczna

Jednym z częściej wykorzystywanych działań windykacyjnych jest monitoring należności. Polega to na tym, że firmy windykacyjne nadzorują stan zadłużenia oraz stosują rozmaite działania mające na celu uregulowanie zobowiązań. Jednym z takich działań jest windykacja telefoniczna.

Telefon to skuteczne narzędzie w monitorowaniu należności oraz w negocjowaniu. Warto jednak pamiętać, że duże znaczenie ma także postawa windykatora. Prowadząc windykację telefoniczną należy posiadać stosowną wiedzę z zakresu prawa cywilnego czy prawnego.

Kontakt telefoniczny z dłużnikiem często jest pierwszym krokiem w egzekwowaniu należności. Monitoring należności prowadzony jest zazwyczaj już w kilka dni po powstaniu zadłużenia. Wówczas wykonuje się telefon przypominający, który ma na celu zachęcenie dłużnika do uregulowania zobowiązania.

W przypadku zobowiązań przeterminowanych, windykator może podjąć także inne działania. Poza wykonaniem telefonu istnieje możliwość wysłania wiadomości typu sms. Popularnym środkiem windykacyjnym jest również wezwanie do zapłaty.

Najczęściej odbywa się to w formie pisemnej. Windykator pozostaje w stałym kontakcie z dłużnikiem oraz na bieżąco informuje go o stanie zadłużenia. Dzięki windykacji telefonicznej można skutecznie zapobiec przeterminowaniu zobowiązań oraz opóźnieniom w zapłacie.

Ważna jest przy tym współpraca dłużnika z windykatorem. Windykacja telefoniczna dotyczy także dłużników przedsiębiorców. W takim przypadku windykator powinien posiadać wiedzę z zakresu prawa przedsiębiorstw i spółek.

kancelaria prawnicza poznań kancelaria prawa gospodarczego Warszawa