Windykator a komornik

Zarówno widnykatorzy jak i komornicy zajmują się odzyskiwaniem należności. Warto jednak pamiętać, że uprawnienia i możliwości windykatora znacząco odbiegają od uprawnień komornika. To do wierzyciela należy, na jakie formy działania zdecyduje się chcąc odzyskać należność.

Do wyboru ma postępowanie przedsądowe oraz sądowe. Zazwyczaj pierwszym wyborem są działania przedsądowe. Wówczas to windykatorzy zajmują się odzyskiwaniem długu.

Windykator może to czynić na kilka sposobów. Jednym z nich jest telefoniczny kontakt z dłużnikiem. Windykator może udać się także w miejsce zamieszkania dłużnika, aby przypomnieć mu o konieczności uregulowania należności.

Warto jednak pamiętać, że windykator nie może wejść do mieszkania bez wyraźnej zgody dłużnika. Ponadto niedopuszczalne jest przekazywanie nieprawdziwych informacji dotyczących konsekwencji nie uregulowania należności. Z kolei komornik ma więcej praw od windykatora.

Jego uprawnienia wynikają z pełnienia funkcji publicznych. komornik poznań ma prawo przeszukiwać pomieszczenia dłużnika, nawet bez jego zgody.