Ważna rola katalizatorów w powstawaniu tworzyw sztucznych

Katalizatory to substancje chemiczne, których dodanie do układu reakcji chemicznej przyspiesza ją. Chemicy przez lata eksperymentowali z katalizatorami i doszli do tego, że odgrywają one bardzo dużą role w powstawaniu polimerów czyli tworzyw sztucznych. Czym więc naprawdę są owe tworzywa sztuczne? To przede wszystkim materiały składające się z polimerów syntetycznych, wytworzonych sztucznie przez człowieka i nie występujących w naturze, lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych oraz dodatków modyfikujących.

Do tych ostatnich zaliczamy: napełniacze proszkowe lub włókniste, stabilizatory termiczne, stabilizatory promieniowania UV, środki antystatyczne, środki spieniające czy barwniki. Termin tworzywa sztuczne występuje na równi z innymi określeniami, jak choćby plastik. Jednak o wiele lepiej te tworzywa nazywać tworzywami polimerowymi, bowiem głównym ich składnikiem jest nic innego, jak polimer.

Nie trzeba więc wtedy nawet rozróżniać czy jest on pochodzenia sztucznego czy naturalnego. Zaletami tworzyw polimerowych są między innymi: mała gęstość, odporność na korozję oraz fakt, iż łatwo się je przetwarza. W produkcji polimerów istotne jest też to, że można niskim kosztem wykonać duże serie gotowych wyrobów, nie jak w przypadku innych materiałów.

Dlatego też przemysł tworzyw polimerowych tak się rozwinął i dlatego jest ich tak dużo w codziennym życiu. Niestety polimery mają także trochę wad. Są mało odporne na wysokie temperatury i mniejsze właściwości mechaniczne w porównaniu choćby do metali czy ceramiki.

Samochodowe folie ochronne PPF sklep lakierniczy online www.ospawietrzna.net.pl